نشست بین‌المللی افغانستان در تاشکند

نشست بین‌المللی مسائل افغانستان در سطح وزیران امور خارجه کشورهای منطقه و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نمایندگان نهادهای بین‌المللی در تاشکند برگزار می‌ گردد.