نشست مشترک روسای ستاد ارتش چهار کشور در کابل دایر شد

وزارت دفاع افغانستان از نشست روسای ستاد ارتش های پاکستان ،ازبکستان،قزاقستان،افغانستان و فرمانده نیروهای ناتو در کابل خبر داده است.