نهاد صلح زنان بر از سرگیری گفتگوهای صلح تاکید کرد


By ناهید بشردوست on 23 September 2019
کابل (پژواک، اول میزان ۹۸): نهاد صلح زنان افغان، در جریان کمپاین سرتاسری زیرنام "کمپاین ندای میلیونی صلح" که به هدف ختم جنگ و آمدن صلح راه اندازی شده، تا حال از چهار ولایت ۳۰۰۰ امضا را جمع آوری کرده اند.   

نیک بخت یاری مسئول این نهاد، امروز در یک نشستی در کابل گفت که این کمپاین، حدود... read more