نړيوال بېنک د پاکستان په غټ اقتصاد اندېښنه څرګنده کړې

نړیوال بېنک د سويلي اسيا په اړوند خپل اقتصادي رپوټ کې د پاکستان په غټ اقتصاد او د هغې په پياوړتيا اندېښنه څرګنده کړې ده.