نگرانی چین و روسیه در پیوند به اظهارات ترمپ در مورد توافق‌نامه هسته‌ای ایران!

چین بار دیگر از توافق‌نامۀ هسته‌ای سال ۲۰۱۵ ایران با شش قدرت بزرگ جهان حمایت کرده‌است.