نیکلسون: فشار ها بر پاکستان بیشتر خواهد شد

جان نیکلسون، فرمانده نیرو های خارجی در افغانستان گفته است که نیروهای امریکایی مستقر در افغانستان و ناتو فشارهای نظامی را بر طالبان بیشتر می‌کنند، تا حکومت کابل از موقف قوی وارد مذاکره شود.