هر ماه بیش از دو هزار عملیات جراحی استخوان در شفاخانه وزیر اکبرخان صورت میگیرد


By نوید احمد بارکزی on 13 February 2018
کابل(پژواک، ۲۴دلو۹۶): رئیس شفاخانه وزیر محمد اکبر خان می گوید که ظرفیت جراحی استخوان و مفاصل در این شفاخانه، با دو برابر افزایش به بیش از دو هزار عملیات در ماه رسیده؛ اما هنوز هم با کمبود تجهیزات و امکانات مواجه است.

داکتر گل احمد ایوبی، دريک صحبت اختصاصى به آژانس خبری پژواک گفت که پس از بازدید... read more