هشدار حمله راکتی به ایالت هاوایی امریکا + عکس

ساکنان ایالت هاوایی امریکا به طور اشتباهی در تلیفون های همراه خود هشدار درباره حمله راکت بالستیک به این ایالت در یافت کردند.