هشدار غنی به انجوها/ جنگی که دوباره آغاز می شود

رئیس جمهور افغانستان به مؤسسات غیردولتی هشدار داد که در صورت تخلف از قانون، «دروازه‌های‌شان را خواهد بست» و به فعالیت آنها پایان خواهد داد.