هشدار مسوولان: کابل نهمین شهر آلودۀ آسیا است

ادارۀ ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان می‌گوید که کابل نهمین شهر آلودۀ دنیاست.