هیچ کشوری پاکستان را با عدم اقدام علیه تروریزم متهم کرده نمی‌تواند – سفیر پاکستان

سفیر پاکستان در واشنگتن ادعا کرده است که کشورش نسبت به هر کشوری دیگر در منطقه بیشترین اقدامات را بر ضد گروه های تندرو و دهشت افگن در آن کشور انجام داده است.