والی لوگر تدریس نصاب تعلیمی طالبان در برخی مکاتب این ولایت را رد کرد

مقام‌های ولایت لوگر گزارشی را رد کرده‌اند که به اساس آن در مکتب‌های شماری از ولسوالی‌های این ولایت نصاب تعلیمی طالبان تدریس می‌شود ...