واکنش روسیه به دوکترین نظامی امریکا: واشنگتن درد سر می‌خرد

مجلس فدرال روسیه به دوکترین نظامی امریکا که در آن روسیه و چین تهدید خوانده شده اند به طور جدی واکنش نشان داد.