واکنش‌ها علیه به کارگیری الفاظ زشت و رکیک از سوی برخی از سیاسیون افغان

به کارگیری الفاظ زشت و رکیک از سوی برخی از سیاسیون در برابر یکدیگر نگرانی‎های تازه‎ای را به میان آورده‎است و حتی مشرانو جرگه ...