وزارت تحصيلات عالى: کميته حل منازعات در پوهنتون ها ايجاد مى شود


By بهشته محمدی on 17 April 2018
کابل(پژواک، ٢٨ حمل ٩٧): وزارت تحصيلات عالی کشور، تاييد ميکند که گروه هایى در پوهنتون ها ميان محصلان؛ مسايل قومى، زبانى و مذهبى را دامن مى زنند و آنان را به بنيادگرايى تشويق مى کنند؛ اما براى رسيدگى به اين معضلات، کميتۀ حل منازعات در پوهنتون ها ايجاد مى شود.

بری صديقی معين امور محصلان وزارت... read more