وزارت زراعت: حاصلات گندم امسال افزایش خواهد یافت

وزارت زراعت و مالداری افغانستان می‌گوید سال‌جاری حاصلات گندم افزایش چشم‌گیری خواهد داشت.


اکبر رستمی سخنگوی این وزارت امروز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت با توجه به آب کافی و توزیع تخم‌های بزری پیشبینی می‌شود که حاصلات گندم بیش از ۴.۵ میلیون متریک تُن خواهد رسید.


وی گفت: "سال گذشته متأسفانه ما بنابر خشک سالی ها ۸۰۰ هزار متریک تُن در حاصلات گندم کاهش داشتیم ولی امسال پیش‌بینی می‌شود که سطح حاصلات ما بالای ۴.۵میلیون متریک تُن برسد."


آقای رستمی افزود که با توجه به این، واردات گندم کاهش یافته در کنار این‌که یک بخش اصلی نیاز غذایی افغان‌ها مرفوع می‌گردد؛ اقتصاد شان هم تقویت خواهد شد.