وزارت صحت عامه: هفتاد در صد معتادین پس از تداوی بار دیگر به اعتیاد رو می‌آورند

وزارت صحت عامه می‌گوید، هفتاد در صد معتادین پس از تداوی بار دیگر به اعتیاد رو می‌آورند. صدها معتاد مواد مخدر در حال حاضر در ....