وزارت معارف: ۵۰ میلیون کتاب درسی در آینده نزدیک چاپ می‌شوند

وزارت معارف افغانستان می‌گوید، در آیندۀ نزدیک ۵۰ میلیون کتاب درسی را چاپ خواهد کرد.


کبیر حقمل رئیس نشرات وزارت معارف افغانستان دیروز شنبه به رادیو آزادی گفت که این کتاب‌ها را به کمک ادارۀ توسعه بین‌المللی ایالات متحده امریکا چاپ خواهند کرد.


وی گفت:


" خوشبختانه، ما ۷۵ میلیون دالر برای ۵ سال از یو،اس،ای،آی،دی دریافت کرده‌ایم. همین اکنون، روند تدارکاتی چاپ ۵۰ میلیون کتاب آغاز شده‌است."


پیش از این، شاگردان مکاتب در مناطق مختلف افغانستان از نبود و کمبود کتاب درسی شکایت داشته‌اند.