وزارت کشور افغانستان: انجام اصلاحات در پلیس برای جلب رضایت مردم است

ویس احمد برمک، وزیر کشور افغانستان می‌گوید که تلاش دارد تا در نیروهای پلیس اصلاحات بنیادی ایجاد شود که موجب افزایش رضایتمندی مردم باشد. او گفت که بعد از این، تمام تغییر، تبدیل و ارتقا افسران پلیس براساس قانون افسران انجام می‌شود.