وزیر خارجه هالند به علت دروغ گفتن در مورد ملاقات با پوتین استعفا داد

هالبه زیلسترا، وزیر امور خارجه هالند پس از اینکه به دروغ خود اعتراف کرد استعفا داد.