وزیر کشور ایران: بیشتر مهاجران اخراج‌شده افغان دوباره به ایران برگشته‌اند

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران می‌گوید که در سال گذشته ۷۳۰ هزار مهاجر افغان از ایران اخراج شدند، اما بیشتر آنها دوباره به ایران برگشتند. او از قاچاق انسان در مرز ایران و افغانستان به عنوان یک معضل یاد کرده و گفته که ایران برای ساماندهی این مشکل مذاکرات جدی با دولت افغانستان را آغاز کرده است.