ووتل: توافق هسته‌ای با ایران به یکی از تهدیدهای اصلی از سوی آن کشور پاسخ می‌دهد

یک فرمانده ارشد اردوی ایالات متحده پشتیبانی مداوم پنتاگون را از معامله هسته‌ای ایران با قدرت‌های بزرگ جهان ابراز ...