پادشاه سعودی: آمادۀ هر گونه همکارى براى بهبود روابط ميان افغانستان و پاکستان مى باشيم


By محمد اصف احمدزى on 25 August 2019
کابل (پژواک ٣ سنبله ٩٨): پادشاه سعودی ضمن حمايت از پروسه صلح به رهبرى دولت افغانستان، ميگويد که کشورش آمادۀ هر گونه همکارى براى بهبود روابط و همکارى ميان افغانستان و پاکستان مى باشد.

در خبرنامه اى که از سوى ارگ به آژانس خبرى پژواک مواصلت ورزيده، آمده است که محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی... read more