پادشاه عربستان سعودی با رئیس جمهور افغانستان ملاقات کرد

رئیس جمهور افغانستان با شاه سلمان پادشاه عربستان سعودی ملاقات کرد.


صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری ساعت پیش در پیام تویتر خود نوشت که در این ملاقات در بارۀ همکاری تجارتی میان دو کشور و مبارزه علیه تروریزم گفتگو صورت گرفت.
رئیس جمهور اشرف غنی که در رأس یک هیئت دولتی دیروز شنبه وارد عربستان سعودی شد امروز با سرمنشی سازمان همکاری اسلامی و رئیس بانک انکشاف اسلامی در جده نیز ملاقات کرد.


یوسف بن احمد العثیمین سرمنشی سازمان همکاری اسلامی در این ملاقات خواستار گفتگوی مستقیم میان طالبان و حکومت افغانستان شد.


بازدید رئیس جمهور افغانستان از عربستان سعودی در حالی صورت می‌گیرد که گفتگوی دور نهم مقامات امریکایی و طالبان در قطر ادامه دارد.