پارلمان چچن: جلو جنگ‌افروزی ترامپ را بگیرید

پارلمان چچن در یک درخواست، از جامعۀ جهانی و سازمان‌های بین‌المللی خواسته است تا جلو اقدامات جنگ‌افروزانۀ ترامپ را بگیرند.