پاکستان: د بشري حقونو فعالې عاصمه جهانګیر جنازه کې د ښځو ګډون

د سې شنبې پر ورځ د بشري حقونو نړیوال شهرت لرونکې فعالې عاصمه جهانګیر جنازه کې ګڼ شمېر ښځو هم ګډون درلود.