پاکستان د هندي پیلوټ ابی نندن مجسمه جوړه کړې

پاکستان د هغه هندي عسکر مجسمه د کراچۍ په یو موزیم کې نندارې ته ایښي ده چې جټ الوتکه یې د پاکستان د بالاکوټ د سیمې سره ویشتل شوي وه او هغه پکې ژوندی نیول شوی و.