پاکستان په کرکټ کې په یوه ورځ درې لوبې وبایللې

پاکستان په کرکټ کې په یوه ورځ درې لوبې وبایللې. پاکستان یوه لوبه په افغانستان، بله په نیوزلینډ او دریمه په هند وبایلله.