پایان مذاکرات میان حکومت و حزب جمعیت اسلامی

مذاکرات میان حکومت و حزب جمعیت اسلامی بدون نتیجه به پایان رسید.