پر فېسبوک به خبرونه لږ او خبرې ډېرې وې

فېسبوک یو نوی پلان جوړ کړی، چې له مخې به یې پر مرکزي پاڼه یا نیوز فیډ د کاروبارونو، برانډونو او رسنیو د خبرونو پر ځای د کورنۍ غړو او ملګرو دوستانو تر منځ خبرو اترو ته ډېر اهمیت ورکول کېږي.