پنجاه و يک کميتۀ کارى لويه جرگه مشورتى صلح آغاز به کار کرد


By زرغونه صالحى on 30 April 2019
کابل (پژواک، ١٠ ثور ٩٨): اعضاى جرگۀ مشورتى صلح  در دومين روز اين جرگه  در ٥١ کميتۀ کارى تنظيم شده و اکنون اين کميته ها روى تعيين روسا و منشى هاى کميته ها کار مى کنند و قرار است بعد از ظهر امروز اعضاى هيئت ادارى جرگه انتخاب شوند.

اين جرگۀ چهار روزه که به علاوۀ ٣٠٠ مهمان ۳۲۰۰ عضو دارد،... read more