په میانمار کې ۸۵۰۰ زندانیان وبخښل شول

د میانمار حکومت په یوې تازه پرېکړې کې ۸۵۰۰ زندانیان بخښلي دي چې د چارواکو په خبره ۳۶ سیاسي بندیان او ۵۱ بهرنیان هم په کې شامل دي.