پولیس فراه و میدان وردک "۱۵۰" کیلو گرام مواد مخدر را کشف کردند

پولیس فراه و میدان وردک در دو اقدام جداگانه بیش از ۱۵۰ کیلو گرام مواد مخدر را کشف و ضبط کردند.


نجیب دانش سخنگوی وزارت امور داخله به رادیو آزادی گفت، پولیس میدان وردگ به روز دوشنبۀ گذشته هنگام عملیات در ولسوالی نرخ، ۱۵۵ کیلو گرام چرس را کشف کرد و دو تن را به اتهام قاچاق آن نیز دستگیر کرد.


در یک اقدام جداگانه، پولیس ولایت فراه نیز ۱۱ کیلو گرام تریاک را از ولسوالی قلعه کاشف کشف نمود.