چاغښت ته اندېښنې په ډېرېدو دي

د چاغښت په اړه د نړۍ په بېلا بېلو برخو کې خلک او حکومتونه اندېښنه لري. اپريل میاشت کې به د بریتانیا حکومت، پر خوږو څښاکو مالیه ولګوي.