چرا امریکا هواپیما های استرتیژیک خود را نابود می کند؟

ایالات متحده امریکا در نظر دارد تا هواپیما های استراتیژیک خود را نابود کند، زیرا پول و تکنولوژی برای بهره برداری از این نوع سلاح ها کفایت نمی کند.