ښکلي ژوي له ګڼو ګواښونو سره مخامخ دي

نوې څېړنه وايي، د نړۍ تر ټولو ښکلي ژوي زموږ له تصوره له پورته خطرونو سره لاس او ګرېوان دي.