کار بازسازى هفت پارک تفريحى در شهرکابل آغاز يافت


By جاوید اکبری on 14 March 2018
کابل (پژواک، ٢٣ حوت ٩٦): شاروالی کابل کار بازسازى هفت پارک تفریحی نواحى مختلف اين شهر را با هزینۀ بیش از یک عشاريه شش میلیون دالر، امروز آغاز کرد.

به اساس معلومات مسئولان شاروالى کابل، پارک هاى علاءالدین، وزیرآباد، رحمان مینه، احمد شاه بابا مینه، حصه سوم خیرخانه، لیسه مریم، و قلعه احمد خان در... read more