کار پروژه برق رسانی در ولسوالی کرخ ولایت هرات آغاز شده است

​کرخ نخستین ولسوالی ولایت هرات است که از برق تولید شده در بند سلما مستفید خواهد شد ...