کرکت بورد افغانستان حمله بالای منزل حمید حسن را محکوم کرد

کرکت بورد افغانستان حمله بالای منزل حمید حسن بازیکن تیم ملی کرکت این کشور را محکوم کرد. بر اساس خبرنامه که به ...