کشف روش مطمئن برای جلوگیری از مرگ زودرس

دانشمندان بیمارستان جانز هاپکیز ایالات متحده در تحقیقات جدید شان نتیجه گیری نموده اند که سطح مجاز فعالیت فیزیکی خطر عدم کفایه قلبی و مرگ زودرس در افراد میانسال را بطورقابل ملاحظه کاهش می دهد.