کلېک: لوبغاړی روبات چې بې ډرایوره موټر سره مرسته کوي

کلېک د بي بي سي پښتو تلویزیون اوونیزه ګڼه ده چې د ټکنالوژۍ له ډګره تازه پرمختیاوې درته په کې وړاندې کېږي. کلېک هره شنبه/خالي خپرېږي.