کمیسیون انتخابات: انتقال آرا به سیستم مرکزی، ممکن امروز به پایان برسد

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می‌گوید، انتقال آرای دارای اطلاعات بایومتریک از محل‌های رای‌دهی به سیستم مرکزی، شاید امروز سه شنبه به پایان برسد.