کوریای جنوبی: کوریای شمالی قصد از بین بردن تمام ذخایر سلاح‌های هسته‌ای اش را دارد

رئیس جمهور کوریای جنوبی می گوید، رهبر کوریای شمالی قصد دارد تا تمام ذخایر سلاح های هسته‌یی ...