کومی رابطه ترامپ با روسپی های مسکوی را فاش ساخت

کومی در آستانه انتشار کتاب خود به بررسی برخی ویژگی‌های اخلاقی ترامپ پرداخته و بیش از پیش رئیس جمهور ایالات متحده را رسوا نموده است.