کپسول برای خودکشی در آمستردام ساخته شد

در نمایشگاه صنعت ویژه "مراسم تشییع جنازه" در آمستردام اولین "کپسول برای خودکشی" نشان داده شد