گران‌ترین شهرهای توریستی جهان

دبی در مکان اول رتبه بندی گران‌ترین شهرها برای توریستان قرار دارد که در آنجا هزینه روزانه یک توریست به طور متوسط در حدود 537 دالر گفته شده است.