یادگاری: ۸۷ تن در به پیوند قضایائ مواد مخدر دستگیر شدند

پولیس مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله در هفته گذشته هفتاد مورد عملیات را در کشور اجرأ کرد.


اسدالله یادگاری سخنگوی معینیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت داخله به رادیو آزادی گفت، در جریان این عملیات که در چندین ولایت کشور اجرا شد، ده ها کیلو گرام مواد مخدر کشف و قاچاقبران آن نیز دستگیر شدند.


آقای یاد گاری در ادامه گفت:


"پولیس مبارزه علیه مواد مخدر وزارت داخله در طول هفته گذشته هفتاد عملیات را اجرأ نموده که در نتیجه (۷۵۳) کیلو گرام مواد مخدر کشف و به اتهام قاچاق و نگهداری آن (۸۷) تن دستگیر شده اند."


قابل یاد آوری است که این عملیات در ده ولایت کشور انجام شده و در میان متهمان دستگیر شده، قاچاقبر بزرگ نيز وجود ندارد.