یو شمېر بېوزله کسان په روژه کې له حکومت او پانګوالو نه د مرستې غوښتنه کوي

په کابل ښار کې یو شمېر بېوزله کسان د کار له نشتوالي شکایت کوي او د هېواد له سوداګرو، پانګوالو او حکومته غواړي چې...