یک اعتراض خشونت آمیز در ایران، یک کشته و ۶ زخمی به‌جا گذاشت

یک اعتراض خشونت آمیز در شهر کازرون در جنوب غرب ایران، حداقل یک کشته و شش زخمی به‌جا گذاشت.


خبرگزاری نیمه رسمی فارس ایران، با گزارش این مطلب گفت، اعتراض کننده‌گان یک ماموریت پولیس را در این شهر آتش زدند.


شمار کوچک از معترضان شام دیروز در شهر کازرون گردهم آمده بودند.


تظاهرات صلح آمیز در هفته‌های اخیر در کازرون در ۹۰۰ کیلومتری تهران پایتخت بر علیه تصمیم دولت محلی برای جدا سازی برخی از ولسوالی‌ها و ادغام آن‌ها در یک شهر جدید، برای هفته‌هاست که ادامه دارند.