یک سرباز در غور، پنج همکارش را به گلوله بست

مقام‌های محلی ولایت غور در غرب افغانستان گفته اند که یک سرباز پنج همکارش به گلوله بست.